อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 21 รายการ

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ดู : 12,156)

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่...

วังจะบังติกอ (ดู : 11,006)

ประวัติความเป็นมาของชุมชน วังเก่าจะบังติกอ  เป็นวังโบราณของเจ้า...

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี (The Pattani Central Mosque) (ดู : 9,447)

ตั้งอยู่ที่ถนนยะรัง เส้นทางยะรัง-ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งส...

เมืองโบราณยะรัง (Yarang Ancient Town) (ดู : 7,419)

เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประ...

หาดตะโละกาโปร์ (Ta Lo Ka Po Beach) (ดู : 7,382)

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมาย...

กือดาจีนอ (ดู : 6,727)

กือดาจีนอ เป็นภาษามลายู ซึ่งคำว่า กือดา แปลว่า ตลาด ส่วนคำว่า จีน...

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม (Wat Chang Hai Rasburanaram) (ดู : 5,084)

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปีมาแล้ว ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงป...

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ดู : 4,898)

ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 1 กิโลเมตร ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเก...

มัสยิดกรือเซะและศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว (The Krue Se Mosque and Chao ... (ดู : 4,838)

ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาสหรือทางหลวงแผ่นดินสาย 42 บริเวณบ้านกร...

ตลาดนัดปาลัส (Palas Market ) (ดู : 4,012)

อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 42 ...

หาดปาตาตีมอ หรือ หาดวาสุกรี (The Wasukri Beach) (ดู : 3,424)

อยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 52กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอสายบุรีป...

หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม (ดู : 3,226)

หอนาฬิกาสามวัฒนธรรมสร้างเมื่อประมาณปีปลาย 2554 หรือต้นปี 2555 แล้วเสร้...

ไปที่หน้า