อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนบริหารความเสี่ยง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564