อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ไปที่หน้า