อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558