อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ตราสัญลักษณ์
ความหมายตราสัญลักษณ์
ปืนใหญ่พญาตานี สร้างขึ้นในสมัยรายาบีรู เป็นเจ้าเมืองปัตตานี (พ.ศ. 2159 - 2167) โดยมีลิ้มโต๊ะเคี่ยม เป็นช่างควบคุมการสร้างพร้อมกับปืนใหญ่ใหญ่อีก 2 กระบอก คือ ศรีนครี และ มหาเลลา ปีนใหญ่พญาตานีหล่อด้วยสำริด ขนาดความยาวของกระบอกปืน 3 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 นิ้วครึ่ง ปากกระบอกปืนกว้าง 11 นิ้ว ได้นำไปจัดแสดงไว้ที่หน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร เมื่อพ.ศ. 2329 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ จังหวัดปัตตานีได้ใช้สัญลักษณ์ปืนใหญ่พญาตานี เป็นตราประจำจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ปืนใหญ่พญาตานีกระบอกนี้ หล่อจำลองขึ้นใหม่โดย เทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีขนาดครึ่งหนึ่งจากขนาดของจริง