อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนการควบคุมภายใน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองปัตตานี
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)