อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การจัดการองค์ความรู้
จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
พจนานุกรรมสมรรถนะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บทสรุปงานมหกรรมการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
บทสรุปงานเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย
บทสรุปวันสงกรานต์
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2562
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2561
แผนการจัดการความรู้ (knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2559
ไปที่หน้า