อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประมวลจริยธรรม เทศบาลเมืองปัตตานี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ