อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-ก.ย. 64
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563- กันยายน 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562