อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 81 รายการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43-44/2564
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองปัตตานี
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปี 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37-2564
ไปที่หน้า