อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ชบา
09.28
ชบา
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามชบามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.28
เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

------ ไม่มีข้อมูล ------

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2. นโยบายด้านการสาธารณสุข
3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน
4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยพิบัติ
6. นโยบายด้านสังคมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
7. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
8. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และการดูแลความปลอดภัยของชุมชน
9. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี : สร้างธรรมาภิบาล และบริหารเทศบาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม
คนตานี เราดูแล
20
ชุมชน
45,753
ประชากร(คน)
9
นโยบาย
351
โครงการ
Sky walk
สวนสมเด็จพระศรีนรินทร์
ศาลหลักเมือง
วังจะบังติกอ
หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม
กือดาจีนอ
TK park
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
วัดตานีนรสโมสร
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
มัลติมีเดีย
วารสารออนไลน์
ปฏิทินเทศบาล
บริการประชาชน