อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เจตจำนงสุจริต เทศบาลเมืองปัตตานี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองปัตตานี
ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีผู้บริหารพ้นวาระ)
ประกาศเจตจำนงสุจริตเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563