อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมถนน คสล. ถ.สามัคคี สายก ซ.5 ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมถนน คสล.ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซ.5 (ต่อจากของเดิม)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนน หนองจิก ซ.12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถ.เฉลิมพระเกียรติ ซอย 5 (ต่อจากเดิม)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงห้องพัสดุ จำนวน 2 ห้อง โรงเรียนเทศบาล 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ำ ถนนปากน้ำ ซอย 5