อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 9 รายการ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
แผนดำเดินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุงประจำปี พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559