อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
แผนการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559