อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (The Leng Chu Kiang Shrine)
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

เป็นปูชนียสถานอันทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานรูปสลัก ทำด้วยไม้มะม่วงหิมพานต์เป็นรูปของเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว (ไม้ประเภทเดียวกับที่นางลิ่มกอเหนี่ยวผูกคอตาย) และเป็นที่เคารพของชาวปัตตานีและเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน นอกจากนี้จะมีพิธีไหว้เทพธิดาและขบวนแห่องค์เทพไปตลอดเส้นทางต่าง งานจะจัดขึ้นหลังวันตรุษจีน 15 วัน หรือในวันเพ็ญเดือน 3 ตามจันทรคติของไทย

แสดงความคิดเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ