อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลหลักเมือง
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

ศาลหลักเมือง เป็นศาสนสถานที่เป็นผลจากความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ แม้ว่าปัตตานีในปัจจุบันไม่มีผู้นับถือศาสนาพราหมณ์โดยตรงแต่ด้วยความเชื่อและประเพณีบางอย่างที่ยังเกี่ยวข้องกับพิธีพราหมณ์ จึงได้มีการก่อสร้างศาลหลักเมืองปัตตานีขึ้นเพื่อเป็นหลักของบ้านเมืองเป็นสิริมงคลให้มีแต่ความสุขความเจริญ ศาลหลักเมืองประดิษฐานอยู่ในบริเวณสนามศักดิ์เสนีย์ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำปัตตานี ติดกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี สมัยพระยารัตนภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและนายพร้อม ชูแข เป็นนายอำเภอเมืองปัตตานี สร้างเมื่อวันที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 สมเด็จพระสังฆราช (วัดสระเกศ) เป็นผู้ให้ฤกษ์ดวงเมืองปัตตานี

 

ขอบคุณที่มา https://www.thailandtourismdirectory.go.th/

แสดงความคิดเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ