อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กระดานสนทนา

เลือกตั้ง

โพสต์เมื่อ: 24 มีนาคม 2564 15:42 น.

มาใช้สิทธิไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะ

พรรณี Few803716@gmail.com 182.232.250.xx

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 25 มีนาคม 2564 16:02 น.

กกต.เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. ทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทาง เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปัตตานี โทร 073-348437 ในวันและเวลาราชการ

admin pr_pattanicity@hotmail.com 122.154.56.xx

แสดงความคิดเห็น