อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กระดานสนทนา

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โพสต์เมื่อ: 15 มีนาคม 2564 11:48 น.

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา ๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง ๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล ๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ๘. พ่อของแผ่นดินไทย ๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรง ๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน ๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป ๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย ๑๔. เรารักในหลวงของเรา ๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา ๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ ๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง ๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป ๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ ๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย ๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน ๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว ๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง ๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปอีกนาน ๆ ๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน ๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปสาน ๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวน ๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง ๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์มายุยิ่งนาน ๓๑. กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป ๓๒. ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน ๓๓.พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย ๓๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร ๓๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๓๗. ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ ๓๘. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน ๓๙. ขอให้พระอง

กกพ.มทบ.16 kkp.mtb.16@gmail.com 118.172.159.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 23 มีนาคม 2564 12:22 น.

ขอบคุณที่แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คะ

hana5 pattanicity94000@hotmail.com 122.154.56.xx

ความคิดเห็นที่ 2

โพสต์เมื่อ: 23 มีนาคม 2564 12:26 น.

ขอบคุณที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คะ

hana5 pattanicity94000@hotmail.com 122.154.56.xx

ความคิดเห็นที่ 3

โพสต์เมื่อ: 11 ตุลาคม 2564 13:19 น.

яндекс продвижение сайта сколько стоит создание и продвижение сайта https://flokinh.com продвижение сайта с оплатой за результат

ReggieTox snoli@mailtopi.com 185.7.145.xx

แสดงความคิดเห็น