อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานเด่น
รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559 ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ของสถาบันพระปกเกล้า

เทศบาลเมืองปัตตานี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559 ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ของสถาบันพระปกเกล้า โดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่นอื่นๆ