อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานเด่น
ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ”

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นากเทศมนตรีเมืองปัตตานีร่วมประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 “8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” (Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ผลงานเด่นอื่นๆ