อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี รับรางวัลเชิดชูเกียรติรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2562 จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ผลงานเด่นอื่นๆ