อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานเด่น
เทศบาลเมืองปัตตานี รับโล่รางวัล Stopdrink Award 2017 สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.60 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี รับโล่รางวัล Stopdrink Award 2017 สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า (ถนนข้าวยำ ปัตตานี) จาก มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องดอนเมืองบอลลูน 11 โรงแรม Amari Airport ในฐานะองค์กรพื้นที่จัดงานต้นแบบที่มีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยอย่างชัดเจนในสงกรานต์ เพื่อสื่อสารสาธารณะและรณรงค์ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งการสร้างความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีและรู้คุณค่าของสงกรานต์อย่างแท้จริง

 

ผลงานเด่นอื่นๆ