อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานเด่น
รับเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ อปท. จากอธิบดีกรมอนามัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวมาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบเกียรติบัตร การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ อปท. จากอธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ผลงานเด่นอื่นๆ