อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ทั้งหมด 3 รายการ