อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งหมด 1 รายการ