อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ทั้งหมด 6 รายการ