Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

*****เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
*****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
น้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน ณ ชุมชนอาเนาะซูงา
น้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน ณ ชุมชนอาเนาะซูงา
โครงการ
โครงการ "English For Fun" โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
มอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ประจำปี 2556
มอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ประจำปี 2556
วัน อสม.แห่งชาติ
วัน อสม.แห่งชาติ
พัฒนาชุมชนคลองช้าง
พัฒนาชุมชนคลองช้าง
เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
พัฒนาทุกชุมชน ทำความสะอาดภายในชุมชนหลังแขวง
พัฒนาทุกชุมชน ทำความสะอาดภายในชุมชนหลังแขวง

อ่านต่อ

เว็บบอร์ด

Q131698
2/0
Q131650
2/0
Q131479
2/0
Q131406
3/0
Q130968
6/1